Ca nấu đa năng Mishio MK214 inox 304 1.5L 600W (loại có xửng) – Mishio Kachi Việt Nam

Hotline 1900.1738 - Email leduy@kachivietnam.com

Ca nấu đa năng Mishio MK214 inox 304 1.5L 600W (loại có xửng)

Order
499,000₫

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

 Ca nấu đa năng Mishio MK214 inox 304 1.5L 600W (loại có xửng)
 Ca nấu đa năng Mishio MK214 inox 304 1.5L 600W (loại có xửng)
 Ca nấu đa năng Mishio MK214 inox 304 1.5L 600W (loại có xửng)
 Ca nấu đa năng Mishio MK214 inox 304 1.5L 600W (loại có xửng)
 Ca nấu đa năng Mishio MK214 inox 304 1.5L 600W (loại có xửng)
 Ca nấu đa năng Mishio MK214 inox 304 1.5L 600W (loại có xửng)
 Ca nấu đa năng Mishio MK214 inox 304 1.5L 600W (loại có xửng)
 Ca nấu đa năng Mishio MK214 inox 304 1.5L 600W (loại có xửng)
 Ca nấu đa năng Mishio MK214 inox 304 1.5L 600W (loại có xửng)
 Ca nấu đa năng Mishio MK214 inox 304 1.5L 600W (loại có xửng)
 Ca nấu đa năng Mishio MK214 inox 304 1.5L 600W (loại có xửng)
 Ca nấu đa năng Mishio MK214 inox 304 1.5L 600W (loại có xửng)
 Ca nấu đa năng Mishio MK214 inox 304 1.5L 600W (loại có xửng)