Thông Tin Các Đối Tác Thương Mại – Mishio Kachi Việt Nam

Hotline 1900.1738 - Email leduy@kachivietnam.com

Đối tác

 

CÁC ĐỐI TÁC DOANH NGHIỆP CHIẾN LƯỢC - MISHIO KACHI VIỆT NAM

Mishio Kachi Việt Nam tập trung vào các sản phẩm nhà bếp thông minh với thương hiệu Mishio. Sản phẩm về tiện ích sống hiện đại với thương hiệu Kachi. Sản phẩm về thể thao & sức khỏe với thương hiệu Airbike.

 

A. KÊNH MODERN TRADE - MT

 

 

 

 

 

 

 

B. KÊNH HOME SHOPPING

 

 

 

 

  

 

C. KÊNH ONLINE

Bạn muốn trở thành đại lý của Mishio Kachi Việt Nam? Xem ngay